DENEYİM MERKEZLİ VE HIZLI KAZANIM UÇTAN UCA BAŞARILI BİR DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Verilen proje yönetimi hizmeti, yeni ürün, hizmet ve süreçlerin tasarımı, güncelleme ve revizyonlar gibi oldukça geniş bir çerçevede titizlik ve bilgi birikimi gerektirir.


YÖNETİM KAPSAMINDA


Proje yönetiminde, kurumun stratejilerine uygunluğun sağlanması, etkin bir analiz ve planlama, başlangıç ve bitiş zamanlarının belirlenmesi, koordinasyon ve etkileşimin doğru biçimde oluşturulması ve uygulama aşamalarına geçildiğinde doğru gözlem ve denetimler ile kontrollerin tamamlanması başarıya ulaşmadaki en önemli adımlardır. İnnova bu bakış açısıyla, tüm bu adımları en doğru ve en etkin şekilde gerçekleştirerek kurumlara eksiksiz, katma değerli proje yönetimi hizmeti sunar.

Raveon proje yönetimi hizmetleri kapsamında; kapsam yönetimi, entegrasyon yönetimi, zaman yönetimi, maliyet yönetimi, kalite yönetimi, insan kaynakları yönetimi, iletişim yönetimi, risk yönetimi, paydaş yönetimi ve tedarik yönetimi olmak üzere projelendirmenin gerektirdiği tüm hizmetleri sağlar.

Büyük ölçekli projelerin kurum/firma adına proje/program yönetimi yapılabileceği gibi, küçük çaplı projelerinin belirli standartlarda yönetilmesi için danışmanlık, eğitim, gerekli araçların kurulum ve implementasyonu da proje yönetimi hizmetleri arasındadır.

Avantajları  • Profesyonel proje yönetimi yaklaşımı ve yöntemi
  • Kaynak kaybının önlenmesi
  • Kurumlara değer kazandırılması
  • Projelerde hedeflenen başarıya ulaşılması
  • Projelerin uluslararası standartlarda yönetilmesi

“TEKNOLOJI DANIŞMANLARI SAP DÜNYASINDAKI ÜRÜNLERIN MÜŞTERI IHTIYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA DOĞRU KONUMLANDIRILMASI, BU ÜRÜNLERIN KURULMASI, YÖNETILMESI, YENI VERSIYONLARA YÜKSELTILMESI VE DIĞER YAZILIMLARLA ENTEGRASYONUNU SAĞLAR. BU KAPSAMDA ÜRÜNLERIN KULLANDIĞI VERI TABANLARININ YÖNETIMI, UYGULAMALARIN PERFORMANS, GÜVENLIK VE YÖNETIMI GIBI SON DERECE KRITIK IHTIYAÇLARI ÇÖZERLER.”